КЊИЖЕВНО ДЕЛО ЈОВАНА РАДУЛОВИЋА – Зборник радова са научног скупа

Српска књижевна задруга и часопис Узданица


Аутори радова:

Душан Иванић
Јован Делић
Радомир Путник
Милош М. Ковачевић
Илијана Р. Чутура
Марко Недић
Војислав П. Јелић
Душко Бабић
Горан М. Максимовић
Марко Паовица
Растко Лончар
Наташа Булатовић
Миливој С. Ћук
Драган Лакићевић
Олга Срећковић Франић
Снежана Кнежевић