О ​„Антологији новије српске лирике”

У својој „Антологији новије српске лирике” Богдан Поповић наводи:

„Мерила” по којима су песме одабиране, то су ова три: песма мора имати емоције – мора бити јасна – и мора бити ЦЕЛА лепа.

Књига на нашем сајту: https://bit.ly/3by9PhN

АУТОР ФОТОГРАФИЈЕ: ПЛЕТИСАНКА