„Огледи” – Мишел Де Монтењ

Ремек-дело преводилаштва госпође професора др Изабеле Константиновић (сарадници су преводили са грчког, латинског, италијанског језика) краси и Другу књигу класичног дела светске књижевности. У Монтењевим „Огледима” огледају се књижевна цивилизација Европе и размере људског ума и духа уопште.

Књига на сајту: „Огледи”