ПОРУЧИВАЊЕ КЊИГА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Поштовани купци,

Поруџбине из иностранства реализују се на следећи начи:

Након примљене електронске (или телефонске) поруџбине комерцијална служба СКЗ шаље Вам упутство за плаћање, са износом који треба уплатити, а у који су урачунати и трошкови поштарине, по важећем ценовнику Поште Србије. Плаћање се врши у еврима по средњем курсу НБС, на дан обрачуна. После регистроване уплате, шаљемо књигу на Вашу адресу.

 

 

Ваша Српска књижевна задруга