ПОСТАНИТЕ ЧЛАН СКЗ

 

Задруга је – удружење чланова. Чланство Српске књижевне задруге подразумева годишњу чланарину, али и љубав према вредностима за које се Задруга од свог постанка залаже: ћирилској књизи, српској историји, култури и традицији, уз праву меру и истанчан одабир најбољих дела наших савременика, домаћих и страних. Циљ СКЗ је да својим издањима буде мост између традиције и савременог, препознатљивог и модерног.

Чланарина и члански улози

  • Чланови могу бити појединци и правна лица (установе, школе, библиотеке, предузећа).
  • Чланарина може бити годишњи улог од 1.500 динара или претплата на годишње „Коло“ (6-7 књига), која износи 5.200 динара за појединце, односно 6.500 динара за правна лица (могућност плаћања у две рате). Сви чланови остварују попуст од најмање 30 посто на сва Задругина издања.
  • Члан добија Гласник СКЗ и чланску књижицу и учествује у раду Скупштине СКЗ.

Врсте чланства

Српска књижевна задруга има редовне и почасне чланове. Редовни члан постаје лице или организација који изразе вољу да се учлане и уплате члански улог.

Редовни чланови су:

  • лица или установе који изјаве вољу да се учлане и уплате члански улог,
  • добротвори, велики добротвори и добротвори задужбинари,
  • улагачи и улагачи са увећаним улогом.

Почасне чланове бира Скупштина СКЗ на предлог Управног одбора. За почасног члана Управни одбор може предложити књижевника, научника, јавног или културног радника, угледног привредника заслужног за напредак СКЗ и српске књиге. Почасни чланови имају сва права редовних чланова улагача, али не плаћају члански улог.

Како постати члан?

Да бисте постали члан СКЗ потребно је да попуните приступницу и извршите уплату одговарајућег износа на број рачуна: 325-9500600007469-50 (Војвођанска банка) или лично у нашој канцеларији у Београду, Краља Милана 19, радним данима од 8 до 15 часова. По потврди уплате чланску књижицу шаљемо поштом. Све додатне информације можете добити на број телефона: 011/3230-305.