Стојан Новаковић
(1842–1915)

Први председник и један од оснивача Српске књижевне задруге

Више

Љубомир Ковачевић
(1868–1939)

Српски историчар, политичар и академик

Више

Петар Ђорђевић
(1855–1902)

Филолог, политичар и државни саветник, председник СКЗ од 1898. до 1902.

Више

Љубомир Стојановић (1848–1918)

Филолог и историчар, завршио је Филозофски факултет Велике школе

Више

Љубомир Јовановић
(1860–1930)

Приликом оснивања СКЗ изабран је за секретара, а на месту председника био је од 1904. до 1906.

Више

Доброслав Ружић
(1854–1918)

Био је професор биологије, књижевник, новинар, народни посланик, министар, државни саветник

Више

Сретен Стојковић
(1854–1928)

Оставио је иза себе значајна књижевна дела. Био је председник СКЗ од 1920. до 1928.

Више

Павле Поповић
(1868–1939)

Избор Павла Поповића за професора српске књижевности на Великој школи значајан је датум у историји српске књижевности…

Више

Марко Цар
(1860–1953)

Критичар и приповедач, књижевним радом бавио се пуних седамдесет и пет година

Више

Тихомир Ђорђевић
(1868–1944)

Етнолог, фолклориста и културни историчар…

Више

Вељко Петровић
(1884–1967)

Песник и приповедач, академик, први председник Удружења књижевника, само су неке од титула…

Више

Милош Н. Ђурић
(1892–1967)

Српски класични филолог, хелениста, професор, филозоф, преводилац

Више

Војислав Ђурић
(1912–2006)

Оснивач Катедре за општу књижевност и теорију књижевности на београдском Филозофском факултету

Више

Милан Ђоковић
(1908–1993)

Био је председник СКЗ од 1961. до 1962. године, па потом од 1966. до 1969.

Више

Светислав Ђурић
(1919–2004)

Више

Добрица Ћосић
(1921–2014)

Више

Ристо Тошовић
(1923–1986)

Поета прве генерације послератних песника који су прешли са колективног на лично …

Више

Радован Самарџић
(1922–1994)

Био је председник СКЗ од 1988. до 1994.

Више

Бранко В. Радичевић
(1925–2001)

Српски песник и књижевник Бранко В. Радичевић био је председник Српске књижевне задруге од 1995. до 1997. године.

Више

Новица Петковић
(1941–2008)

Више

Милисав Савић
(1945)

Више

Славенко Терзић
(1949)

Био је председник СКЗ од 2001. до 2005.

Више

Слободан Ракитић
(1940–2013)

Више

Милован Данојлић
(1937)

Председник СКЗ од 2013. године

Више