Стојан Новаковић
(1842–1915)

Први председник и један од оснивача Српске књижевне задруге

Више

Павле Поповић
(1868–1939)

Избор Павла Поповића за професора српске књижевности на Великој школи (1904),

Више

Вељко Петровић
(1884–1967)

Песник и приповедач, академик, први председник Удружења књижевника..

Више

Љубомир Ковачевић (1848–1918)

Српски историчар, политичар и академик.

Више

Љубомир Стојановић
(1860–1930)

Филолог и историчар, завршио је Филозофски факултет Велике школе

Више

Бранко В. Радичевић
(1925–2001)

Српски песник и књижевник, председник СКЗ од 1995. до 1997. године

Више

Вељко Петровић
(1884–1967)

Песник и приповедач, академик, први председник Удружења књижевника..

Више

Љубомир Ковачевић (1848–1918)

Српски историчар, политичар и академик.

Више