Stojan Novaković
(1842–1915)

Prvi predsednik i jedan od osnivača Srpske književne zadruge

Više

Ljubomir Kovačević
(1868–1939)

Srpski istoričar, političar i akademik

 

Više

Petar Đorđević
(1855–1902)

Filolog, političar i državni savetnik, predsednik SKZ od 1898. do 1902.

Više

Ljubomir Stojanović (1848–1918)

Filolog i istoričar, završio je Filozofski fakultet Velike škole

Više

Ljubomir Jovanović
(1860–1930)

Prilikom osnivanja SKZ izabran je za sekretara, a na mestu predsednika bio je od 1904. do 1906.

 

Više

Dobroslav Ružić
(1854–1918)

Bio je profesor biologije, književnik, novinar, narodni poslanik, ministar, državni savetnik

 

Više

Sreten Stojković
(1854–1928)

Ostavio je iza sebe značajna književna dela. Bio je predsednik SKZ od 1920. do 1928.

 

Više

Pavle Popović
(1868–1939)

Izbor Pavla Popovića za profesora srpske književnosti na Velikoj školi značajan je datum u istoriji srpske književnosti…

Više

Marko Car
(1860–1953)

Kritičar i pripovedač, književnim radom bavio se punih sedamdeset i pet godina

 

Više

Tihomir Đorđević
(1868–1944)

Etnolog, folklorista i kulturni istoričar…

 

 

Više

Veljko Petrović
(1884–1967)

Pesnik i pripovedač, akademik, prvi predsednik Udruženja književnika, samo su neke od titula…

Više

Miloš N. Đurić
(1892–1967)

Srpski klasični filolog, helenista, profesor, filozof, prevodilac

Više

Vojislav Đurić
(1912–2006)

Osnivač Katedre za opštu književnost i teoriju književnosti na beogradskom Filozofskom fakultetu

Više

Milan Đoković
(1908–1993)

Bio je predsednik SKZ od 1961. do 1962. godine, pa potom od 1966. do 1969.

 

Više

Svetislav Đurić
(1919–2004)

Bio je predsednik Srpske književne zadruge od 1962. do 1966. godine

Više

Dobrica Ćosić
(1921–2014)

Akademik, pisac, romansijer i esejista, politički i nacionalni teoretičar

Više

Risto Tošović
(1923–1986)

Poeta prve generacije posleratnih pesnika koji su prešli sa kolektivnog na lično …

Više

Radovan Samardžić
(1922–1994)

Bio je srpski istoričar, akademik SANU i predsednik SKZ od 1988. do 1994. godine

 

Više

Branko V. Radičević
(1925–2001)

Bio je srpski pesnik, književnik i predsednik SKZ od 1995. do 1997. godine

Više

Novica Petković
(1941–2008)

Bio je jedan od najvećih znalaca srpske poezije, teoretičar književnosti, esejista, kritičar, izuzetan profesor.

Više

Milisav Savić
(1945)

Prozni pisac, književni istoričar, prevodilac i predsednik SKZ od 2000. do 2001. godine

Više

Slavenko Terzić
(1949)

Istoričar, diplomata i predsednik SKZ od 2001. do 2005. godine

Više

Slobodan Rakitić
(1940–2013)

Bio je pesnik, esejista, političar, predstavnik poetske metafizike i predsednik SKZ od 2005. do 2013. godine

Više

Milovan Danojlić
(1937‒2022)

Bio je srpski književnik, pesnik, prevodilac, akademik i predsednik SKZ od 2013. do 2022. godine

Više

Milo Lompar
(1962)

Srpski istoričar književnosti, esejista, univerzitetski profesor i predsednik SKZ od 2022. godine

Više