ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ИНСТИТУТОМ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ

У уторак, 7. децембра 2021. године, гости Српске књижевне задруге били су представници Института за српску културу из Приштине  (Лепосавић) – директор проф. др Драган Танчић и проф. др Марија Јефтимијевић Михајловић. Том приликом потписан је Протокол о сарадњи, који, између осталог, предвиђа: обележавање значајних националних јубилеја, заједничко организовање научних скупова, округлих столова и сл., везаних за важна питања српског језика, књижевности и културе; заједничко објављивање књига; међусобну подршку у реализацији свих пројеката из домена матичних делатности Задруге и Института и др. Институт за српску културу, као и наши гости, постали су нови чланови Српске књижевне задруге.