ОБЈАВЉЕНИ СУ РЕЗУЛТАТИ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА „БЕСКРАЈНО ПЛАВО КОЛО“!!! ЧЕСТИТАМО СВИМ НАГРАЂЕНИМ УЧЕНИЦИМА!

Лингвостилистика књижевног текста

980.00 рсд

Професор др Милош Ковачевић припада млађој генерацији српске лингвистичке науке. Бавио се граматичким и стилистичким питањима, науком о синтакси, стилским фигурама, питањима србистике. Предмет његовог лингвистичког истраживања у овој књизи су текстови класичних и савремених српских песника (Шантић и Лаза Костић, али и Ного, Ракитић, Крњевић, Костић, Војводић), као и стил и језик приповедача (Меша Селимовић и Скендер Куленовић, али и Пајић, Стевановић, Росић, Кецмановић, Сарић). Математички прецизно, подробним научним апаратом, професор Ковачевић испитује језичко биће књижевности и доприноси тумачењу њене сложене лепоте.

Категорија: Аутор: