Најдужи век империје

    980.00 рсд

    Најдужи век империје савременог турског историчара Илбера Ортајлија, представника млађе генерације турских историчара, познатог и цењеног и у иностраним научним круговима, односи се на XИX век у Турској и на почетке њених реформи, под називом Танзимат, на свим пољима друштвеног, економског, политичког и културног живота, као и на њено постепено приближавање Европи и њеним облицима организовања државе и друштва.

    Година издања: 2004.