Одрон светлости

590.00 рсд

Братислав Милановић спада у класике савремене српске поезије. Његов лирски свет поседује специфичну интонацију и песничку нарацију, којом се остварује посебна филозофско-иронична димензија разних значења његовог поимања и означавања света. Милановић је мисаони песник, лиричар господственог мира и свечаног тона, интелектуалац који се изражава језиком поезије.

Година издања: 2017.

Категорија: Аутор: