Parusija

750.00 рсд

Iz ogromnog poznavanja srpske umetnosti, duhovnosti i uopšte života u severnim oblastima – seoba i panonskih pokreta srpskog naroda, akademik Dinko Davidov sačinio je empirijski književno-putopisni pogled na najviše domete crkvene, likovne, graditeljske kulture od 17. do 19. veka – severno od Save i Dunava. Odabranim jezikom – nauke i proze u isto vreme, pisac stvara parusiju – službu narodu i njegovom duhovnom i kulturnom podvigu u vekovima rasejanja, s potrebom da svoj nacionalni, pravoslavni, svetosavski i kosovski svet sačuva, obnovi i utvrdi…dina izdanja: 2011.

Kategorija: Autor: