Песма у песми

480.00 рсд

Нова песничка књига Драгомира Брајковића, једног од данас најистакнутијих аутора Српске књижевне задруге и савремене српске књижевности, потврђује све квалитете његове раније поезије и истовремено проширује, нарочито на тематском и семантичком плану, општије структуралне и изражајне могућности његовог књижевног гласа. Уносећи у књигу оне песничке теме које се односе на мотиве и последице стваралачког трагања за јединством и разлозима поетског доживљаја света и могућног утицаја поезије на непосредну стварност…

Категорија: Аутор: