PRIČE U OGLEDALU

950.00 рсд

Umesto autobiografije, rodoslova i umetničke poetike, slikar Aleksandar Đurić ispleo je venac priča u ličnom ogledalu. Lično je, u stvari, likovno, i kad je pripovedačko, fotografsko, dokumentarno. Prizori i portreti, datumi i imena ‒ sve su to kockice mozaika jednog vremena, duha i sudbine čoveka i naroda, na našem kulturno-istorijskom tlu. Optika pripovedača i optika slikara grade istovremenu optiku ove knjige-riznice.

Biblioteka: Posebna izdanja
Strana: 136
Godina izdanja: 2021.