Трилогија Добри стари Београд

1,190.00 рсд

СТАРИ ИЗГЛЕД БЕОГРАДА
Владислав Ст. Каћански, син Стефана Каћанског, Старог Барда, живео је крајем 19. и почетком 20. века. Био је писац и публицист. Од записа, сећања и историјских огледа, које је објављивао понајвише у Београдским општинским новинама, компоновао је Драган Лакићевић ову књигу – живу разгледницу Београда у последњим деценијама турског присуства, када се, у другој половини 19. столећа, смењују културе и цивилизације, а не само државе и царства на просторима српског народа.