Увод у историјску поетику епа и романа

700.00 рсд

Увод у историјску поетику епа и романа Јелеазара Мелетинског, једног од најбољих руских и светских проучавалаца књижевности, уметности, културе, религије, митологије, надовезује се на његову Историјску поетику новеле , која је такође објављена на српском језику. Сигуран познавалац старе и нове књижевности на Западу и на Истоку, Мелетински је веома успешно тумачио питања која се тичу настанка, развоја и типологије жанрова у дугом распону од најранијих епоха до новијег доба.