KOLO NA KOLARCU ‒ utorak, 5. decembar, u 19,30 časova u Kolarčevoj zadužbini. ULAZ SLOBODAN! ~~ KNJIGA NEDELJE: Dušan Radović IZABRANE PESME sa popustom od 20% od 4. do 10.12. ~~ NOVO U SKZ: prvo kolo SRPSKE KNJIŽEVNOSTI ZA DECU  1 – 6; poručite komplet po povoljnoj ceni!  ~~

Za svečanim stolom SKZ predstavljena knjiga „SEĆANJA IZ MOGA ŽIVOTAˮ Milana J. Janjuševića

U četvrtak, 10. juna 2021. godine, u Svečanoj sali Srpske književne zadruge predstavljena je knjiga Milana J. Janjuševića „Sećanja iz moga životaˮ. O knjizi su govorile: Nevenka Janjušević-Josifović i Brana Jordanović. Odlomke iz knjige je čitao Nikola Ugrinović, glumac.

***

Predstavljanje knjige / rukopisa Milana J. Janjuševića Sećanja iz moga života, ili Jedan život u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu objavljenog u ediciji Posebna izdanja SKZ, čiji je urednik Dragan Lakićević, a knjigu je priredila Nevenka Janjušević-Josifović, ćerka Milana Janjuševića…

Danas je pred nama, citiram: „Ova mala, istinita knjiga, zapis je sećanja Milana J. Janjuševića o onome što je video, čuo, doživeo i zapamtio od svog najranijeg detinjstva“…ta takozvana „mala knjiga“ ima 480 strana..ali se čita u jednom dahu, jer sećanja su puna detalja, opisa, dečjih i školskih dogodovština, teška vremena i život u ratnim danima,  sećanja sedmogodišnjaka na strahote Balkanskog rata, đaka, studenta i profesora na ratno vreme Prvog i Drugog svetskog rata, školovanje, studiranje, učiteljska škola u vreme okupacije, Ministarstvo prosvete, organizovan rad sa decom i boravak u Bugarskoj, povratak u Jugoslaviju, porodične radosti i tuge, profesor na Filozofskom fakultetu i Višoj pedagoškoj školi, koji je poslednje godine svog radnog i životnog veka posvetio osnivanju i razvoju Više defektološke škole.  Jezik kojim su pisana Sećanja iz moga života vodi čitaoca i nudi mu najlepše pejsaže Zlatibora.

Ta „mala istinita knjiga“ je knjiga jednog života, životni put jednog učitelja, životni put gospodina profesora, od Sirogojna i detinjstva, školski dani….ratni dani…. sećanja, porodica, prijatelji, a iznad svega i u svemu  je prisutan, stučni, naučni, profesionalni veoma uspešan rad, samog profesora…

Rukopis sećanja sastoji se iz dva dela:

U prvom delu  govori o svom poreklu, o selu Sirogojno u kome je rođen i u koje se vratio da na miru počiva u životu, sa posebnim poštovanjem i ljubavlju piše o svojim roditeljima. Polazak u osnovnu školu, učionica, učitelj, školski dani đaka Učiteljske škole u Užicu, aktivnosti oko pokretanja, uređivanja i izdavanja đačkog lista „Učiteljski podmladak“, glasilo podmlatka učiteljskih škola Jugoslavije, koji je izlazio u Užicu. O ratnim  godinama zapisao je da su bile „naše teško ropstvo. Nisi bio vlastan ničim, pa ni samim životom… Ali krepila nas je i držala čvrsta nada da će doći sloboda“.

Drugi deo knjige, počinje sećanjem na početak Drugog svetskog  rata, boravak u Skoplju,  i strepnja: Šta će biti sa našom državom?…Služenje vojske, otpust, mobilizacija.  Posebna su sećanja na život u Užicu u vreme okupacije, četnici i partizani, posebno rad Učiteljske škole u tom periodu. Usledili su dani hapšenja…ali i radosti mog povratka u školu i razred, ali … dani terora ne prestaju 1942…1943…1944…Kako se prepliću sećanja na ratne dane okupacije, ali i školske dane, kao i sećanja na vreme studija, kada je dobio zlatan prsten Svetog Save   kao nagradu za studenta koji je na vreme diplomirao i to sa najvećim ocenama  na Filozofskom fakultetu…taj dragoceni dar bio sam prinuđen da prodam i za te pare kupim džak pšenice. Milan Janjušević nas upoznaje sa načinom snabdevanja stanovnika, načinom kako se rešavaju njihovi stambeni problemi, oslikava sve boje gradskog  života, tu su i  nedeljna popodneva uz igru…proslave, mitinge i manifestacije…“Život se polako organizovao i sređivao i pored velikih teškoća“ piše profesor…posebno se osvrnuo na teškoće u organizovanju prosvete i školstva…i sam profesor pored pedagogije na Filozofskom fakultetu, predavao je pedagogiju i školski rad na tečajevima za učitelje, a postavljen je i za Više pedagoške škole.

Sastavni deo ove vrlo lepo opremljene knjige, čine i sećanja na Milana J. Janjuševića, veoma uspešnog učitelja mnogih generacija pedagoških radnika, vrlo uvažavanog i cenjenog profesora, velikog i vrsnog vaspitača, njegovih učenika, studenata, saradnika i savremenika.

„Najveći deo svojih stvaralačkih profesionalnih težnji Milan J. Janjušević je ugradio u svoje višegodišnje nastavne obaveze, držeći časove u školama, iz kojih su nastajale njegove knjige i udžbenici metodike iz različitih nastavnih  oblasti. Svaka od njih posebno,  a sve zajedno svedoče o tome da je Milan J. Janjušević neprestano budno pratio svoju struku, da se široko obaveštavao o naučnim novinama i da je sve to uneo na pravi školski način da sistematizuje i učini  učenika i studenata. Po tome će ga oni, sigurno,  dugo pamtiti  i biti krajnje zahvalni.“ (prof.dr Vladeta Tešić)

Knjiga „Sećanja iz moga života“, oslikala su nam život  profesora Milana J. Janjuševića, rečeno savremenim žargonom to je jedna moćna knjiga, u kojoj su objedinjeni društveno-istorijski, antropološki, sociološki, entološki, i uvek prisutni pedagoški aspekt … dok su sećanja njegovih učenika, studenata, saradnika i savremenika oslikala „Janjuša“ i  pružila nam i dopunila sliku njegovog lika…

„Pred nama je Rasni Zlatiborac, pravi predstavnik svoga kraja…Bio je stasit i lep čovek, upadljive spoljašnosti, … Dinamične prirode i gromkog glasa, „Izrazito visoke pojave, koštunjav, sede kose, otmenih i smirenih pokreta, bio je to gospodin profesor Milan Janjušević…“

Bio je „čovek blistave inteligencije, široke erudicije, klasičnog i temeljnog obrazovanja, najčvršće moralne snage, diskretne nenametljive kulture i iznad svega, čoveka koga kroz život vodi ideja ljubavi za druge i iskreni, danas zaboravljeni humanizam“.

Njegov karakter krasile su divne osobine: gospodstvenost, dobrota, objektivnost, skromnost, hrabrost, ali i uzdržanost, ako je potrebno. U svim prilikama, koje su većinom bile teške, bio je uspravan i autonoman“

       Branislava Jordanović