Семољ људи – Азбучни роман у 919 прича о надимцима

500.00 рсд

Семољ људи Мира Вуксановића је завршна књига његове трилогије о необичним речима из његовог завичаја у Горњој Морачи у Црној Гори. За разлику од Семољ горе и Семољ земље, написаних ијекавским изговором, Семољ људи написани су екавски, са изузетком једног броја ијекавски објашњених речи пренесених у њу из књиге Тамоони. Топоними, називи, легенде, записи из “ковнице нашег језика” из прва два наслова трилогије откривали су читаоцима специфичну народну лексику животног простора ауторовог завичаја.

Категорија: Аутор: