Контакти

Председник:
Мило Ломпар

Потпредседник:
Александар Поповић

Секретар:
Милан Алексић

Управник:
Душко Бабић
011/ 3232-379
064/ 64-54-647
dusko.babic@yahoo.com

Главни уредник:
Драган Лакићевић
011/ 3234-977

Шеф књижаре:
Марија Радуловић
011/3231-593
skzknjizara@gmail.com

Општа служба:
Вања Марковић
центар за чланство
011/ 3230-305
skz@beotel.rs

Комерцијала:
Марко Завишић
011/ 3238-218
skz1892@yahoo.com

Рачуноводство:
Гордана Ђокић
011/ 3234-398
racunovodstvo.skz@yahoo.com

 

Број текућег рачуна:
325-9500600007469-50
у ОТП банци

аДРЕСА

Српска Књижевна Задруга
Краља Милана 19, 11000 Београд – Врачар, Србија

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА