АЈДАНОВАЧКА ЧЕСМА

690.00 рсд

Археологија једног живота и поимања света, које дочарава и ова проза Љубице Стевановић, најпре је реконструкција састава људске душе и морала, а потом језика и етно-географије земље и бића Србије. Све је то на прелазу из старог у наше време. Људскост и љубав чине костур кратког романа Ајдановачка чесма ‒ извориште искона и памћења.

Поговор Милица Јевтимијевић Лилић

Библиотека: Мала библиотека СКЗ
Страна: 118
Година издања: 2021.