Народ на међи

500.00 рсд

Гледајући у историјско-политичкој стварности судбину и искушења српског народа, које предодређује, између осталог и кућа насред друма, др Душко Бабић у својим есејима расправља о проблемима и феноменима народног трајања – на нивоу или боље речено на плану културе.
Књижевност је основно Бабићево поље – полазиште за есејистичко уочавање и уопштавање. Ако иучему, у књижевности се огледа израз народне душе. Ко боље од књижевног уметника закључује о човеку, животу, народу?

Година издања: 2011.

Категорија: Аутор: