Милован Ђилас: „Црна Гораˮ, СКЗ, Београд 2018. О НЕУМИТНОМ КРАЈУ ЈЕДНОГ МИТА

„Просвјетаˮ, децембар 2019. године