Историја Републике Српске

8,800.00 рсд

О двадесетој годишњици међународног признања Републике Српске, двојица угледних професора написали су модерну историју ове државне јединице, односно државе српског народа с оне стране Дрине. Та историја обухвата најстарија времена на просторима данашње Републике Српске и Босне и Херцеговине, поготово од првих помена српског имена и живота српског народа – његовог племенског и државног организовања кроз векове. Аутори су се притом ослонили на многе историјске изворе, сазнања и претходне резултате науке. Највише простора посвећено је настанку Републике Српске на развалинама СФРЈ – њеној структури и трајању од две деценије.

Година издања: 2015.