ОБЈАВЉЕНИ СУ РЕЗУЛТАТИ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА „БЕСКРАЈНО ПЛАВО КОЛО“!!! ЧЕСТИТАМО СВИМ НАГРАЂЕНИМ УЧЕНИЦИМА!

ПОЗИВ ШКОЛАМА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У АКЦИЈИ „ПОВРАТАК ЧИТАЊУ И ЋИРИЛИЦИ“

Српска књижевна задруга увек је посвећивала посебну пажњу деци и омладини, трудећи се да међу њима промовише највише моралне, књижевне, културне и хуманистичке вредности српске и светске баштине.

Следећи ову традицију, покренули смо акцију „Повратак читању и ћирилици“, намењену основним и средњим школама у Србији и на целом српском језичком простору, са циљем да ученицима омогућимо да надограде знања стечена у школи и да се вежу за културне и људске вредности које не застаревају. Ово је добар начин да их заштитимо од баналне ријалити-стварности, од изазова вулгарног хедонизма и конзумеризма, од неукуса, бахатости, примитивизма, агресије која их напада са свих страна.

Позивамо Вас да се учланите у Српску књижевну задругу и да се прикључите овој акцији. Чланство у Задрузи доноси вам шест књига из најстарије едиције српске књижевности – плавог Кола и право на попуст при куповини свих наших издања од најмање 30%. Али, чланство у Задрузи је нешто много више од ових погодности – то је духовно заједништво у великој породици-задрузи, основаној да чува највише вредности наше традиције.

Помозимо нашој деци да открију радост читања! Помозимо им да уче, памте, стварају… Да изграђују себе и свет у којем живе, по својој мери.

Ваша Српска књижевна задруга!
Додатне информације: 011 32 32 379; 064 64 54 647

***

Предлог активности за школску 2021/2022. годину

– ОСНОВНЕ ШКОЛЕ –

Од понуђених активности школа бира оне које одговарају интересовањима и могућностима ученика укључених у акцију. Наставник-координатор из школе, у договору са организатором – Српском књижевном задругом, утврђује начин и време реализовања договорених активности.

1. „Радост читања“: ученици читају и тумаче неку од актуелних књига Српске књижевне задруге, примерену узрасту:
– пишу есеје везане за прочитану књигу и презентују их у својој школи или у Свечаној сали СКЗ;
– у свој читалачки дневник ученици уносе најлепше мисли, цитате, описе…
– могу се организовати и следеће активности: рецитовање песама, казивање одабраних одломака, израда ликовних илустрација за песму (или неки мотив, лик и сл.) по властитом избору;
– избор активности зависи од прочитане књиге и узраста и одређује се у договору са наставником-координатором из школе;
– на крају се бирају три најуспешнија ученика и добијају као награду књиге Српске књижевне задруге, међу којима је и она коју су читали и тумачили;
– списак књига предвиђених за ову активност:
1. Душан Радовић, Антологија српског песништва за децу
2. Бранко Ћопић, Јежева кућица
3. Стеван Раичковић, Мале бајке
4. Доситеј Обрадовић, Доситејеве басне
5. Ивана Брлић Мажуранић, Школа и празници
6. Јован Јовановић Змај, Досетке и згоде из ђачког живота
7. Ђуро Даничић, Библијске приче за младе
8. Гвидо Тартаља, Са унуком
9. Миладин Ћулафић, Господар солитера
10. Патрик Модијано, Катарина Безбрига
11. Народи света причају о животињама, антологија
12. Светске приче за децу, антологија

О наведеним насловима видети више на сајту СКЗ: www.srpskaknjizevnazadruga.rs

2. Гостовање аутора СКЗ и других афирмисаних писаца, пријатеља Задруге, у школама:
– у сарадњи са својим наставницима, ученици се могу укључити на више начина: рецитовањем песама (или казивањем одломака прозних дела) писца који гостује, приређивањем мале изложбе ликовних радова везаних за живот и дело писца, писањем састава на тему везану за опус писца, бирањем најлепших места (цитата, мисли) за читалачки дневник и др;
– прелиминарни списак писаца за гостовања: Матија Бећковић, Милован Данојлић, Милосав Тешић, Љубивоје Ршумовић, Благоје Баковић, Драган Лакићевић, Миладин Ћулафић…

3. Литерарни конкурс: „Бескрајно плаво коло“:
– Циљ овог конкурса јесте повратак култу књиге и неговање темељних, идентитетских вредености националне културе, у духу традиције Српске књижевне задруге; ученици пишу радове на задату тему, у форми коју сами одаберу (песма, прича, есеј/састав); цео текст конкурса у посебном документу.

4. „Задруга је друго име за породицу“: различите активности којима се ученици подстичу да се што боље упознају са историјом, значајем и вредностима које оличава Српска књижевна задруга:
– кратка предавања
– приказивање филма о СКЗ
– писање састава о значајним ствараоцима СКЗ (Ј. Ј. Змај, Д. Максимовић, С. Раичковић, И. Андрић, Д. Радовић…) или на друге теме блиске духу Задруге;
– сусрети са ученицима и наставницима у свечаној сали СКЗ; гостовање ученика и наставника на трибини „Кафа у СКЗ“, четвртком у 11h или „Сусрет са писцем“, у Књижари СКЗ;
– такмичење ученика у прављењу најлепшег селфија испред Задруге
– бирање „Нај Задругара“ међу свим ученицима укљученим у акцију „Повратак читању и ћирилици“, на основу постигнућа у свим предвиђеним активностима и сл.

5. Организовање панела за наставнике, са темама везаним за школу и просвету, проблеме младих, културолошке и цивилизацијске изазове данашњег времена и сл; на панелима учествују наставници, родитељи, директори из више школа, са опцијом да се путем видео-линка укључе и наставници из српских школа у региону и дијаспори (Бања Лука, Загреб, Беч, Темишвар, Будимпешта…).

6. Друге активности које договоре Српска књижевна задруга и њене школе-чланице.

– СРЕДЊЕ ШКОЛЕ –

Од понуђених активности школа бира оне које одговарају интересовањима и могућностима ученика укључених у акцију. Наставник-координатор из школе, у договору са организатором – Српском књижевном задругом, утврђује начин и време реализовања договорених активности.

1. „Радост читања“: ученици читају и тумаче неку од актуелних књига Српске књижевне задруге:
– ученици пишу есеје везане за прочитану књигу и презентују их у својој школи или у Свечаној сали СКЗ; жири састављен од професора из школе и представника СКЗ награђује три најбоља рада;
– радови могу бити објављени као посебан зборник (у електронском или штампаном облику) и/или штампани у школском часопису;
– списак књига предвиђених за ову активност:
1. Мишел де Монтењ, Огледи
2. Тихомир. Р. Ђорђевић, Природа у веровању и предању наших предака
3. Веселин Чајкановић, Мит и религија у Срба
4. Књига о Надежди (Петовић), избор радова са 46 колорних репродукција
5. Књига о Мирослављевом јеванђељу, избор радова
6. Виљем Шекспир, Сонети, превод Милован Данојлић
7. Васко Попа, Изабране песме
8. Матија Бећковић, Поемат о Вељу
9. Гроздана Олујић, Преживети до сутра, роман
10. Радован Бели Марковић, Путникова циглана, роман
11. Весна Капор, Небо тако дубоко, роман
12. Доситеј Обрадовић, Доситејеве басне
13. Ђуро Даничић, Библијске приче за младе
14. Плутарх, О Сократовом демону – О сујеверју
15. Пламен божествени, избор радова Митрополита Амфилохија
О наведеним насловима видети више на сајту СКЗ: www.srpskaknjizevnazadruga.rs

2. Гостовање аутора СКЗ и других афирмисаних писаца, пријатеља Задруге, у школама:
– у сарадњи са својим наставницима, ученици се могу укључити на више начина: реферисањем о животу и делу писца, рецитовањем поезије, израдом ликовних илустрација по мотивима из дела гостујућег писца (ако има више радова може бити приређена и мала изложба), писањем састава/есеја на тему везану за опус писца, бирањем најлепших места (цитата, мисли и сл.) за читалачки дневник, прављењем интервјуа са писцем за школски часопис и др;
– са ученицима старијих разреда средње школе може се организовати и округли сто о делу гостујућег писца, са којег би касније могао да се објави зборник ученичких радова (у штампаном или електронском облику);
– прелиминарни списак писаца за гостовања: Матија Бећковић, Милован Данојлић, Милосав Тешић, Радован Бели Марковић, Ђорђо Сладоје, Слободан Владушић, Злата Коцић, Мило Ломпар, Дарко Танасковић, Весна Капор, Милош Ковачевић, Гојко Ђого, Благоје Баковић, Драган Лакићевић, Драган Хамовић, Лабуд Драгић…

3. Литерарни конкурс: „Бескрајно плаво коло“:
– Циљ овог конкурса јесте повратак култу књиге и неговање темељних, идентитетских вредености националне културе, у духу традиције Српске књижевне задруге; ученици пишу радове на задату тему, у форми коју сами одаберу (песма, прича, есеј/састав); цео текст конкурса у посебном документу.

4. „Задруга је друго име за породицу“: различите активности којима се ученици подстичу да се што боље упознају са историјом, значајем и вредностима које оличава Српска књижевна задруга:
– кратка предавања;
– приказивање филма о СКЗ;
– писање састава о значајним ствараоцима СКЗ (Ј. Ј. Змај, Д. Максимовић, С. Раичковић, И. Андрић, Д. Радовић…) или на друге теме блиске духу Задруге;
– сусрети са ученицима и наставницима у свечаној сали СКЗ; гостовање ученика и наставника на трибини „Кафа у СКЗ“, четвртком у 11h или „Сусрет са писцем“, у Књижари СКЗ;
– такмичење ученика у прављењу најлепшег селфија испред Задруге;
– бирање „Нај Задругара“ међу свим ученицима укљученим у акцију „Повратак читању и ћирилици“, на основу постигнућа у свим предвиђеним активностима и сл.

5. Организовање панела за ученике, са темама везаним за школу и просвету, проблеме младих, културолошке и цивилизацијске изазове данашњег времена и сл; на панелима учествују ученици из више школа, са опцијом да се путем видео-линка укључе и ученици из српских школа у региону и дијаспори (Бања Лука, Загреб, Беч, Темишвар, Будимпешта…).

6. Друге активности које договоре Српска књижевна задруга и њене школе-чланице.

Додатне информације:
Душко Бабић, управник СКЗ
064 64 54 647
dusko.babic@yahoo.com