Књижевне новине и Нова Зора

У књижари СКЗ можете набавити нове бројеве часописа „Књижевне новине“ и „Нова Зора“.