ВЕЛИКО ЛЕТЊЕ СНИЖЕЊЕ: 20‒40% попуста на Задругина издања!!

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ „БЕСКРАЈНО ПЛАВО КОЛО“

У склопу акције „Повратак читању и ћирилици“ Српска књижевна задруга организује литерарни конкурс „Бескрајно плаво Коло“. Право учешћа на конкурсу имају ученици свих основних и средњих школа из Србије и окружења.

Циљ овог конкурса јесте повратак култу књиге и неговање темељних, идентитетских вредености националне културе, у духу традиције Српске књижевне задруге.

Темa  овогодишњег конкурса гласи: СЛОБОДА.

Тема је оквирна и треба је схватити широко, са могућношћу да ученици  искажу своја промишљања о овом вечном питању људског постојања. При томе мислимо на питања као што су:

  • Шта је за мене слобода
  • Бити слободан, бити посебан
  • Слобода младих и криза породице
  • Слобода и зависност од интернета
  • Слобода и одговорност
  • Човек и изазови савременог света
  • Бити личност, а не корисник и потрошач
  • Слобода као национална и историјска вредност
  • „Хоће ли слобода умети да пева као што су сужњи певали о њој“ и сл.

Наведене подтеме никако не треба схватити као задате наслове – то су само смернице које могу бити оријентири при избору теме. Ученик самостално (или у договору са професором-ментором) бира питање којим ће се бавити и даје властити наслов свом раду. Један од критеријума при вредновању радова биће управо оригиналност при избору и насловљавању теме.

Радови могу бити у форми песме, приче или есеја/састава; дужина до 2 комјутерске странице (нормалан проред, фонт 12).

Предвиђено је награђивање по три рада у две категорије: за ученике средњих и основних школа.

Радове написане ћириличним писмом и потписане шифром, слати на имејл адресу: skz@beotel.rs, најкасније до 15. маја 2024. године. У посебном имејлу треба послати решење шифре. Радови се могу послати и поштом, одштампани у три примерка, на адресу: Српска књижевна задруга, Краља Милана бр. 19, Београд (са назнаком: за конкурс). За радове послате поштом решење шифре послати у посебном коверту.

Трочлани жири донеће одлуку о наградама, у обе категорије, најкасније до 10. јуна 2024. године. Награде ће бити додељене у септембру 2024. у свечаној сали Српске књижевне задруге.

Контакт за додатне информације: 064 64 54 647.